Flygbilder

Flygbilden över Gammelboda är tagen i medlet av juni 2013 med ett obemannat flygplan från ca 150 meters höjd. Den röda linjen avgränsar det område planen för Båssastranden omfattar och den blå linjen det s.k. influensområdet.